Thang dẫn xe máy

Giá: 2.200.000 Giá: 1.950.000

Giá: 2.200.000 Giá: 1.950.000

Thông số kỹ thuật

Chất liệu Nhôm
Tự trọng 14kg/cặp, 7kg/thang
Kt mở 210 x 30 x 30cm
Kt khi gấp 110 x 30 x 30cm
Tải trọng 300kg/cái, 700kg/cặp