Thang dẫn xe máy (Có chân chống)

Giá: 2.200.000 Giá: 2.100.000

Giá: 2.200.000 Giá: 2.100.000

Thông số kỹ thuật

Chất liệu Nhôm
Tự trọng 14kg/cặp, 7kg/thang
Kt mở 210 x 30 x 30cm
Kt khi gấp 110 x 30 x 30cm
Tải trọng 350kg/cái, 800kg/cặp